Civiel recht

Onder civiel (burgerlijk) recht wordt dat deel van het recht begrepen, dat de verhoudingen tussen burgers (en ook) bedrijven onderling regelt. Ook in andere dan de hierboven reeds omschreven kwesties kunnen wij u bijstaan.

Een civiel probleem zullen we zoveel mogelijk proberen in overleg met de wederpartij op te lossen. Als dat niet tot een acceptabel resultaat leidt, dan blijft de weg naar de rechter over, die in spoedeisende gevallen door middel van een kort geding een uitspraak kan geven.

Wij spannen ons maximaal in om u bij te staan bij de volgende civiel recht onderwerpen:

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl