Civiel recht

Onder civiel (burgerlijk) recht wordt dat deel van het recht begrepen, dat de verhoudingen tussen burgers (en ook) bedrijven onderling regelt. Het is een breed rechtsgebied waar onder andere koop en verkoop, burenrecht, geschillen omtrent algemene voorwaarden, schade uit wanprestatie of onrechtmatige daad en de incasso van geldvorderingen onder vallen. Ook in andere dan de hierboven reeds omschreven kwesties kunnen wij u bijstaan.

Een civiel probleem zullen we zoveel mogelijk proberen in overleg met de wederpartij op te lossen. Als dat niet tot een acceptabel resultaat leidt, dan blijft de weg naar de rechter over, die in spoedeisende gevallen door middel van een kort geding een uitspraak kan geven.

© 2021 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid

Website door