Clausule inbraakpreventie

Clausule inbraakpreventie

Het komt regelmatig voor dat verzekeraars een schade-uitkering weigeren met een beroep op een zogenaamde garantieclausule “inbraakpreventie”. Verzekeraars stellen daarin veelal dat de verzekering wordt aangegaan onder de voorwaarde dat het pand wordt beveiligd overeenkomstig de “Borg” risicoklasse-indeling van het bedrijf van verzekerde.

Een dergelijke clausule is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar; niet duidelijk is welke risicoklasse precies wordt bedoeld, welke beveiligingsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en op welke wijze dit getoetst dient te worden. Ook rechters blijken in de praktijk nog wel eens moeite te hebben met het doorgronden van deze materie.

 

Van belang is dat de omstandigheden van het specifieke geval goed onderzocht worden. In veel gevallen blijkt dat verzekeraars ten onrechte een beroep doen op de clausule. Zo constateer ik regelmatig dat een verzekeraar na een inbraak aan de verplichtingen uit de clausule een eigen invulling geeft die niet strookt met de tekstuele redactie van de bepaling. Voorts is van belang te onderzoeken of er sprake is van een causaal verband tussen een eventuele schending van de clausule en de oorzaak van de inbraak. Indien dit niet het geval is, dan dient de schade-uitkering normaliter alsnog plaats te vinden.

Laat u zich dus niet om de tuin leiden en wees kritisch als uw verzekeraar onder het mom van schending van de garantieclausule “inbraakpreventie” uw schadeclaim afwijst.

Heeft u vragen over verzekeringen neem dan contact met ons op.
Wilt u meer lezen over verzekeringsrecht? Of bent u geïnteresseerd in andere juridische zaken? Neem dan een kijkje op onze website: www.vankempenadvocaten.nl

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl