Beslag- en executierecht

Helaas komt het regelmatig voor dat een debiteur ondanks uw inspanningen niet op tijd, slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet tot betaling overgaat. Mocht u het hier niet bij willen laten, dan kunt u uw vordering voorleggen aan de rechter.

Ons kantoor voert regelmatig dergelijke gerechtelijke incassoprocedures. Wordt in het vonnis de vordering toegewezen en wordt de totale vordering niet voldaan, dan gaan we zo spoedig mogelijk over tot tenuitvoerlegging (executie) van het vonnis, totdat er betaald is. Daarbij bekijken we diverse mogelijkheden zoals beslaglegging op inkomsten, op roerende en onroerende zaken en op banktegoeden. Ook indien ten onrechte beslag wordt gelegd op uw eigendommen en/of tegoeden, dan kunnen wij u met expertise bijstaan en zullen we zorgdragen voor opheffing van het beslag.

Wij kunnen u bijstaan met de volgende onderwerpen:

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door