Garantieclausules

Garantieclausules

Bij het afsluiten van een verzekering kan een verzekeraar bepaalde garantieclausules bedingen. Hierbij moet gedacht worden aan een werkzaam alarmsysteem bij een inboedelverzekering met een hoge verzekerde som of een NEN 1010 clausule voor een electrische installatie. De verzekerde zal zich dienen te houden aan hetgeen in de clausule is opgenomen op straffe van verval van de dekking.

Als na schade blijkt dat de verzekerde de garantiebepalingen niet heeft nageleefd, zal de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat zij geen schade-uitkering verschuldigd is op grond van de geldende garantiebepaling.

Is hiermee alle hoop op schade-uitkering vervlogen? Neen, in recente jurisprudentie van de rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2013:6390, Rechtbank Amsterdam, C/13/529950 HA ZA 12-1346 is nogmaals bevestigd dat onder bepaalde omstandigheden een beroep op een dergelijke clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden geacht, in het geval dat geen sprake is van causaal verband tussen het niet-naleven van een garantiebepaling en het risico dat zich heeft verwezenlijkt.

Het ligt op de weg van de verzekerde om aan te tonen dat er geen sprake is van een causaal verband en de oorzaak van de brand.

De advocaten van Van Kempen advocaten zijn gespecialiseerd in brandzaken. Zij hebben vaak te maken met vraagstukken over het causaal verband in combinatie met garantieclausule. Neem in voorkomende gevallen vrijblijvend contact met ons op.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl