Asbestverwijdering verzekerd ?

Asbestverwijdering verzekerd ?

Bij een boerenbedrijf werd ontdekt dat de grond rond het bedrijfsgebouw was vervuild met asbest, afkomstig van het asbestdak. Het dak was in slechte staat maar nog wel functioneel. Het saneren van de vervuilde grond was gedekt op een milieuschadeverzekering. Het vervangen van het asbestdak was de enige manier om te voorkomen dat de grond verder (of na sanering opnieuw) vervuild zou raken. Kunnen de kosten van vervanging van dit asbestdak als bereddingskosten voor vergoeding in aanmerking komen?

 

Het gerechtshof oordeelde dat het vervangen van asbestdaken geen bijzondere maatregel is ter voorkoming van schade, maar een normale voorzorgsmaatregel. De kosten daarvan komen niet voor rekening van de verzekeraar. Het lijkt erop dat het gerechtshof vond dat de verzekerde het achterwege laten van normaal onderhoud niet voor rekening van de verzekeraar mag brengen.

 

In cassatieberoep werd de uitspraak van het gerechtshof vernietigd. De Hoge Raad overwoog dat het verwijderen van het asbestdak de enige mogelijkheid was om verdere asbestverontreiniging te stoppen. Als daarmee ook het belang van de milieuschadeverzekeraar is gediend, dan moet de verzekeraar die kosten vergoeden, ook als de kosten van onderhoud normaal niet voor rekening van de verzekeraar zouden komen. De kosten van het vervangen van het dak, niet alleen van het verwijderen van de asbestplaten maar ook van het plaatsen van een nieuw dak, kunnen dus als bereddingskosten gedekt zijn, al zitten daar wel haken en ogen aan.

 

Heeft u vragen over verzekeringen neem dan contact met ons op.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door