Garantieclausules deel II

Garantieclausules deel II

In mijn blog van oktober 2013 heb ik geschreven over garantieclausules bij verzekeringsovereenkomsten en het causaal verband. Verzekeraar kunnen door middel van garantieclausules verzekerden aanvullende verplichtingen opleggen. In de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 11 februari 2014 http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:351 is de vraag aan de orde of een verzekeraar terecht een beroep op een garantieclausule heeft gedaan.

De verzekeraar had in dit geval een inbraakpreventie-clausule opgenomen. In deze garantie was opgenomen dat er een beveiliging aanwezig diende te zijn overeenkomstig de ‘Borg’ beveiligingsklasse en de daarbij behorende ‘Borg’ risicoklasse-indeling. Deze beveiliging diende aangelegd te zijn door een ‘Borg’ gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat het op de weg van Delta Lloyd had gelegen om bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst de verzekeringnemer te informeren over de inhoud van eisen die zij aan de inbraakpreventie stelt en te waarschuwen voor de gevolgen van het niet nakomen van de garantie. De verzekeringnemer hoefde niet op zoek te gaan naar die informatie. De zorgplicht van de verzekeraar wordt aldus zwaarder bevonden dan de onderzoeks-plicht van de verzekeringnemer. Het enkel toezenden van de polisvoorwaarden is niet voldoende om aan de zorgplicht te voldoen.

In dit geval heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de verzekeraar een vergaande zorgplicht heeft. De verzekeraar wordt nog in de gelegenheid gesteld om het Gerechtshof voor te lichten op welke wijze zij meent aan de zorgplicht te hebben voldaan. Heeft u schade geleden en weigert de verzekeraar dekking te verlenen, neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u adviseren over uw positie en, zo nodig, procederen om de schade vergoed te krijgen.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door