Uitleg van overeenkomsten

Uitleg van overeenkomsten

Iedereen heeft te maken met overeenkomsten. Er bestaan veel verschillende overeenkomsten, denk daarbij onder meer aan de koopovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de verzekeringsovereenkomst. In de overeenkomst worden de bedoelingen van partijen taalkundig vastgelegd.

Wat nu als partijen van mening verschillen over de wijze waarop de overeenkomst moet worden nagekomen? Tot voor kort zou vrijwel iedere advocaat u gewezen hebben op het Haviltex-arrest van 13 maart 1981. Het Haviltex-criterium komt erop neer dat de uitleg van een overeenkomst niet alleen kan worden opgemaakt uit de zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de overeenkomst, maar dat de uitleg ook wordt vastgesteld aan de hand van de bedoelingen en verwachtingen van partijen bij het sluiten van de overeenkomst.

Sinds 25 augustus 2023 zal de advocaat u wijzen op het Haviltex-criterium, maar ook moeten onderzoeken of de toepassing van dat criterium niet in de overeenkomst is uitgesloten. De Hoge Raad heeft op 25 augustus bepaald dat in de overeenkomst mag worden overeengekomen dat de letterlijke tekst van de overeenkomst, in afwijking van het Haviltex-criterium, prevaleert boven eventuele partijbedoelingen en dat bepalingen in de overeenkomst uitsluitend grammaticaal dienen te worden uitgelegd en toegepast.

Bent u bezig met het onderhandelen over een overeenkomst, denk dan goed na over het al dan niet uitsluiten van het Haviltex-criterium, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft u advies nodig dan weet u ons te vinden!

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door