Corona en overmacht

Corona en overmacht

Door corona crisis kunnen naar verwachting veel bedrijven niet aan hun contractuele verplichtingen voldoen.
In principe moet iedereen zijn afspraken nakomen. Als die contractuele verplichtingen niet worden nageleefd dan is er sprake van een tekortkoming. Als de andere partij daardoor schade lijdt en dit kan dan aan zijn contractspartij worden toegerekend dan dient de schade te worden vergoed.

In de wet staat echter dat een tekortkoming niet aan een contractspartij kan worden toegerekend als er sprake is van overmacht. Hoewel de corona-vraagstukken nieuw zijn, valt te verwachten dat de corona-maatregelen in sommige gevallen zullen leiden tot overmacht.

Er is echter geen sprake van overmacht als de schuldenaar op een andere manier in staat is het contract na te komen. Indien een  contractspartij zijn grondstoffen vanwege de internationale lock down niet kan importeren maar wel vervangende grondstoffen uit Nederland kan krijgen, dan is er geen sprake van overmacht.

Dit alles is gebaseerd op de wet maar het kan heel goed zijn dat partijen in hun contract of algemene voorwaarden andere afspraken hebben gemaakt. Daarbij is het in ieder geval verstandig om in nog te sluiten overeenkomsten of daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden een goede definitie op te maken van overmacht en de gevolgen daarvan.

Mocht u vragen hebben over deze veel voorkomende problematiek, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst!

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door