Financieringsvoorbehoud

Financieringsvoorbehoud

U weet hoe het gaat bij koop van een woning. Als koper oriënteert u zich op de huizenmarkt en treedt u op enig moment in onderhandeling met de verkoper. Als de onderhandelingen dan echt serieus worden resulteert dat bij overeenstemming tussen partijen in een voorlopige koopakte. Nog te vaak komt in de praktijk voor, dat de financiering van de koopprijs in die fase nog niet concreet is. “Geen probleem” wordt dan al gauw gedacht, want in de koopovereenkomst wordt standaard een financieringsvoorbehoud opgenomen en “dan kan ik nog altijd onder de koop uit” leeft ten onrechte bij de gemiddelde koper.

Niets is echter minder waar. In de meeste verkoopcontracten worden aan dit voorbehoud (ook wel: ontbindende voorwaarde) duidelijke grenzen gesteld. De Hoge Raad heeft zich al regelmatig over dit onderwerp uitgesproken. Volgens deze vaste jurisprudentie blijkt dat indien de koper zich niet naar behoren heeft gekweten van zijn inspanningsverplichting om al het redelijk mogelijke te doen om financiering te verkrijgen, de redelijkheid en billijkheid zich er tegen verzetten, dat de koper alsdan een geslaagd beroep kan doen op het vervuld zijn van de ontbindende voorwaarde(o.a. HR 21 juni 1996, LJN:ZC2109). U kunt dus als koper niet volstaan met een eenvoudige telefonische of schriftelijke mededeling aan uw verkopende partij dat uw huisbankier de hypotheeklening toch niet wil verstrekken.

Bij een onterecht beroep op het financieringsvoorbehoud riskeert u dan als koper een hoge contractuele boete en een eventuele verplichting tot vergoeding van aanvullende schade aan de verkoper. Om allerlei problemen te voorkomen doet u er goed aan tijdig uw financiering te regelen. In huidige tijden zijn banken immers erg kritisch en eisen maximale zekerheden. Als (aspirant) koper dient u zich hiermee dus extra gewaarschuwd te weten. Mocht u onverhoopt toch nog in de problemen komen of heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan weet u ons te vinden.

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl