Verzekeren via Internet

Verzekeren via Internet

Steeds meer verzekerings-overeenkomsten worden op het internet gesloten. Vlug wordt een aanvraagformulier ingevuld en op het laatst wordt ook het vakje aangevinkt met het akkoord op de verzekerings-voorwaarden. Simpel, snel en praktisch. Direct krijgt u ook een bevestiging van de overeenkomst in uw e-mail. U voelt zich volkomen veilig en verzekerd, maar heeft u de zogenaamde kleine lettertjes doorgenomen?

Op 9 oktober 2012 heeft het Hof Arnhem een arrest gewezen, waarbij het tot stand komen van een verzekering langs electronische weg een belangrijke rol speelde. In deze zaak vond de verzekeringnemer dat de verzekeringsvoorwaarden haar pas na het schadegeval bekend waren geworden. Haar stelling was dat de voorwaarden haar niet ter hand waren gesteld bij het aangaan van de overeenkomst, nu de voorwaarden slechts vanaf de website waren te zien. Zij achtte de verzekeringsvoorwaarden daarom vernietigbaar.

Vast stond dat de verzekeringsovereenkomst langs electronische weg tot stand was gekomen. In dat geval kan de verzekeraar er mee volstaan om de verzekeringsvoorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst langs electronische weg ter beschikking te stellen, op een zodanige wijze dat de voorwaarden door de verzekeringnemer konden worden opgeslagen en dat zij toegankelijk waren voor latere kennisneming.

In dit geval heeft de verzekeraar aan deze voorwaarden voldaan. De verzekeringnemer heeft tijdens de aanvraagprocedure, voordat de verzekering tot stand kwam, zich akkoord moeten verklaren met de voorwaarden. Zij kon de voorwaarden via een hyperlink inzien, opslaan en uitprinten. Eveneens kon zij via een link op het electronische polisblad de voorwaarden blijven inzien. Het Hof is van de toepasselijkheid en geldigheid van de voorwaarden uitgegaan.

Het aanvinken van het vakje ‘akkoord met de verzekeringsvoorwaarden’ is vrijwel altijd noodzakelijk om de verzekeringsovereenkomst te sluiten. De consequentie daarvan is dat u in principe aan deze voorwaarden gebonden bent. Raadzaam is om deze voorwaarden eerst door te nemen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Mocht u onverhoopt toch in een verzekeringsgeschil terechtkomen, neem dan contact met ons

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl