Mr. Hattink boekt succes in procedure

Mr. Hattink boekt succes in procedure

Onlangs heeft mr. G.E. (Ernst) Hattink, advocaat verzekerings-recht, met succes een verzekerde bijgestaan die een verzekerings-claim van circa € 1.000.000,– aan brandschade was misgelopen. De verzekeraar was na een strijd de dans nog ontsprongen, maar de betrokken tussenpersoon en verzekeringsmakelaar werden door de rechtbank alsnog beiden tot hoofdelijke betaling van dat immense bedrag veroordeeld. Het werd beiden terecht verweten dat zij de verzekerde in strijd met hun zorgplicht niet naar behoren over de vereiste inbraakpreventie-maatregelen van zijn bedrijfsloods hadden geïnformeerd. De uitspraak is met name bijzonder, omdat de rechtbank in dit geval voor de verzekeringsmakelaar een buitencontractuele zorgplicht heeft aangenomen. De uitspraak van 12 maart 2014 van rechtbank Rotterdam is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBROT:2014:2862 ).

De laatste jaren heeft Van Kempen advocaten meerdere successen geboekt tegen verzekeraars en tussenpersonen. Meestal gaat het dan over de weigering om een schadeclaim uit te betalen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde zoals: uitleg polisvoorwaarden, brandpreventieclausules, risicoverzwaring en (vermeende) opzet tot misleiding.

Het komt ook regelmatig voor dat een verzekeraar met een beroep op het zogenaamde indemniteitsbeginsel de claim afwijst. In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van gerechtshof Amsterdam (ECLI:GHAMS:2012:BW4151 ) werd de betrokken verzekeraar (Noordhollandsche van 1816) stevig op de vingers getikt. De verzekerde, eveneens bijgestaan door mr. G.E. Hattink, werd op vrijwel alle onderdelen in het gelijk gesteld. Noordhollandsche was dan ook gehouden om de volledige schade uit te keren inclusief de overige schadeposten, waaronder huurderving, kosten contra-expert, advocaatkosten en wettelijke rente.

Vanwege de vooraanstaande positie van Van Kempen advocaten op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht dienen cliënten zich vanuit heel Nederland aan. Van Kempen advocaten heeft jarenlang ervaring met de vaak apert onredelijke wijze waarop verzekeringsmaatschappijen met de belangen van verzekerden omgaan. Wordt u eveneens geconfronteerd met een verzekeraar die dekking weigert? De ervaring leert dat een afwijzend standpunt van de verzekeraar op meerdere gronden kan worden aangevochten.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl