Polisblad controleren op juistheid

Polisblad controleren op juistheid

Assurantietussenpersonen doen er verstandig aan dekkingsuitsluitingsclausules schriftelijk te bevestigen. Verzekeringnemers dienen op hun beurt ontvangen polissen altijd op juistheid te controleren. Dat werd nog eens bevestigd door Gerechtshof Den Haag in de uitspraak van 7 oktober 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3108.

De verzekeringnemer had een tweedehands Mercedes-Benz, type S320 CDI, bouwjaar 2005 aangeschaft. De auto was af-fabriek uitgerust met een autoalarm, beveiligingsklasse 3. De oude auto, een Toyota Yaris, werd omstreeks hetzelfde moment verkocht. De verzekeringnemer had de aanschaf van de Mercedes aan zijn assurantietussenpersoon kenbaar gemaakt met het verzoek de lopende autoverzekering te wijzigen.

Vervolgens werd door de verzekeraar, Fortis ASR, via de assurantietussenpersoon een nieuw polisblad afgegeven. Op het polisblad was o.a. vermeld: “”Wij bieden alleen dekking voor schade aan of verlies van het verzekerde motorrijtuig ontstaan door (poging tot) diefstal (…) als de  verzekerde zaak is voorzien van een (af-fabriek) anti-diefstalsysteem dat gelijk staat aan een SCM/TNO goedgekeurd anti-diefstalsysteem klasse 4. (…) Als bij schade aan of verlies van het motorrijtuig ontstaan door (poging tot) diefstal (…) blijkt dat de verzekerde zich niet aan deze verplichting heeft gehouden, dan hebben wij het recht de schade niet te vergoeden.”

Een aantal jaren later werd de Mercedes gestolen. De verzekeringnemer verzocht dekking onder de polis. Fortis-ASR liet echter weten dat wegens het ontbreken van een alarmklasse 4 dekking onder de polis werd ontzegd.

Hierop stelde de verzekeringnemer zijn assurantietussenpersoon aansprakelijk voor de schade. Volgens verzekeringnemer had de assurantietussenpersoon zijn zorgplicht geschonden en had hij erop moeten wijzen dat Fortis ASR een alarmklasse 4 als vereiste stelde en dat, indien de Mercedes hiermee niet was uitgerust, de verzekering bij diefstal geen dekking bood.

Het gerechtshof oordeelde dat de zorgplicht in dit geval met zich meebracht, dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer duidelijk had moeten uitleggen wat de clausule inhield en wat de gevolgen zouden zijn wanneer daaraan niet zou worden voldaan. Aan de andere kant rustte op de verzekeringnemer de verplichting om het toegezonden polisblad te controleren op juistheid. Dat hij bij het bekijken van de polis de clausule over het hoofd had gezien, ontsloeg hem niet van de verplichting het gehele polisblad te controleren. De schade was naar het oordeel van het hof derhalve deels ontstaan door aan verzekeringnemer toe te rekenen omstandigheden. De door de assurantietussenpersoon te vergoeden schade werd daarom beperkt tot 50% van de schade.

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl