Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Iemand die een geschil meldt bij zijn rechtsbijstandverzekeraar zal in eerste instantie worden bijgestaan door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar zelf. Begrijpelijk, want dit is aanzienlijk goedkoper dan het inschakelen van een advocaat. Een advocaat wordt meestal pas ingeschakeld als een procedure onvermijdelijk is en bovendien de verplichting tot procesvertegenwoordiging bestaat. Het was inmiddels in de rechtspraak uitgemaakt dat in die gevallen de verzekerde het recht heeft om zelf een advocaat aan te wijzen die de procedure zal gaan voeren.

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hadden in hun polisvoorwaarden het recht op vrije advocaat­keuze uitgesloten als een advocaat voor de te voeren procedure niet was vereist zoals bijvoorbeeld bij de kantonrechter of in bestuursrechtelijke zaken. Gevolg daarvan was dat de verzekerde de procedure moest laten voeren door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar zelf, terwijl verzekerden vaak liever zelf een advocaat aanwijzen die hen vertegenwoordigt in de procedure.

De onduidelijkheid die bestond over het recht op vrije advocaatkeuze is nu voorbij. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie een baanbrekende uitspraak gedaan over het recht op vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering. Zodra een procedure moet worden gevoerd heeft een verzekerde het recht om zelf een advocaat te kiezen, ongeacht het antwoord op de vraag of een advocaat voor die procedure is vereist.

Moet u of wenst u te procederen en wordt u geconfronteerd met een rechtsbijstandverzekeraar die u het recht ontzegt om zelf een advocaat aan te wijzen, laat u dan adviseren door een advocaat. Hij kan beoordelen of de rechtsbijstandverzekeraar de zaak aan een advocaat moet uitbesteden.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door