Hoor en wederhoor bij registratie Stichting CIS te Zeist

Hoor en wederhoor bij registratie Stichting CIS te Zeist

Bij de afwijzing van een schade-uitkering komt het regelmatig voor dat verzekeringsmaatschappijen de personalia van een verzekerde extern laten registreren bij Stichting CIS te Zeist.

Het spreekt voor zich dat dergelijke registraties vanwege de verstrekkende consequenties daarvan voor de verzekerde, alleen na een zorgvuldig onderzoek mogen plaatsvinden. Een registratie kan immers tot gevolg hebben dat een verzekerde belangrijke zaken niet, dan wel alleen tegen een zeer hoge premie kan verzekeren. De registratie heeft daarnaast, en los van de praktische consequenties, voor de verzekerde een diffamerend karakter.

 

Tot de eisen die aan een zorgvuldig onderzoek kunnen worden gesteld, behoort  onder andere dat de verzekeraar in geval van verdenking van verzekeringsfraude de verzekerde confronteert met haar verdenking. Er moet sprake zijn van hoor en wederhoor, zodat de verzekerde in staat wordt gesteld om de verdenking te weerleggen en  zijn/haar lezing van de feiten te geven. Immers, ook in gevallen waarin op het eerste gezicht misschien sprake lijkt te zijn van verzekeringsfraude, kan die verdenking ongegrond blijken te zijn in het licht van de lezing van de feiten die de verzekerde geeft.

 

Onlangs heeft de rechtbank geoordeeld over een zaak omtrent een waterschade, waarbij de verzekeraar (Aegon Schadeverzekering) zonder toepassing van hoor en wederhoor was overgegaan tot registratie van de personalia van de verzekerde. In de visie van  Aegon was hoor en wederhoor niet nodig, omdat de vermeende fraude op basis van de voorhanden zijnde informatie voldoende zou zijn aangetoond. Voor de rechtbank was de omstandigheid, dat Aegon geen hoor en wederhoor had toegepast, echter  voldoende om te oordelen dat de registraties onrechtmatig waren. Bovendien kon de verzekerde een deugdelijke verklaring geven voor de door Aegon geconstateerde “verzekeringsfraude”. Aegon werd op straffe van verbeurte van een dwangsom veroordeeld  tot verwijdering van de registraties.

 

Indien u wordt geconfronteerd met een registratie is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in het verzekeringsrecht. Hij kan u  adviseren over de vraag of uw personalia terecht zijn geregistreerd bij Stichting CIS. Ook kan hij juridische bijstand verlenen om de registratie aan te vechten.

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door