Inschakelen contra-expert?

Inschakelen contra-expert?

In het magazine van Vereniging Eigen Huis las ik een interview over een afwikkeling van een brandschade. De strekking van het interview was dat de afwikkeling nogal wat voeten in aarde had. De geïnterviewde was onbekend met de materie en had graag meer ondersteuning gehad.

Als ‘tip’ geeft Vereniging Eigen Huis, dat bij een geschil met de verzekeraar over de hoogte van de schade een contra-expert kan worden ingeschakeld. Dit is slechts ten dele juist. Een contra-expert kan bij elke schade worden ingeschakeld, ook als er geen geschil is met de verzekeraar of met diens schade-expert. De contra-expert behartigt uw belangen op het gebied van de vaststelling van de hoogte van de schade. Ook is hij bekend met de afwikkeling van een schade en kan u daarbij wegwijs maken.

De redelijke kosten tot het vaststellen van de schade komen op grond van de wet ten laste van de verzekeraar. Voor particulieren geldt dat sprake is van dwingend recht en dat daarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken. Een particulier heeft geen enkel beletsel om zichzelf bij een schadeafwikkeling te laten bijstaan door een contra-expert. Voor een onderneming zijn de afspraken in de verzekerings-overeenkomst leidend. Als er niets is afgesproken, geldt de wettelijke regeling en komen de redelijke kosten voor vergoeding in aanmerking.

Aarzel niet om bij brandschade tijdig professionele hulp in te schakelen.

Bij een vraag over een verzekering of geschil met een verzekeraar kunt u altijd contact opnemen met één van de advocaten van Van Kempen advocaten.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door