Cybercrime-verzekering

Cybercrime-verzekering

Sinds het begin van de corona-pandemie is het  aantal geregistreerde cybercrime incidenten fors toegenomen. Criminelen hebben hun werkgebied uitgebreid tot de digitale wereld en ook daar moet u dus op uw hoede zijn.

Onder cybercrime wordt verstaan ‘strafbare feiten die gepleegd worden met ICT-middelen, gericht tegen andere ICT-middelen’. Cybercrime omvat onder meer het zonder toestemming hacken van iemands device of accounts, ransomware-aanvallen, online identiteitsfraude, het onrechtmatig wijzigen of toe-eigenen van persoonlijke informatie en het stelen van wachtwoorden, gebruiksnamen en/of financiële informatie.

Verzekeraars spelen in op deze ontwikkelingen en hebben inmiddels polissen ontwikkeld waarbij u zich kunt indekken tegen de (financiële) gevolgen van cybercrime. Een voorbeeld hiervan is dat verzekeraar Aon sinds kort cybercrime standaard meeverzekert onder de reguliere inboedelverzekering. Het gaat hierbij om een dekking van maximaal € 5.000 per jaar voor de kosten van privacyschending, identiteitsdiefstal, beveiligingsinbreuk en ransomware. Daarnaast heeft Aon een speciale hulplijn voor klanten in het leven geroepen.

Voor ondernemers zijn er inmiddels ook speciale cybercrime verzekeringen. AIG is een van de aanbieders daarvan. De dekking wordt daarbij onderverdeeld in de rubrieken ‘Eigen schade’, ‘Aansprakelijkheid’ en ‘Bedrijfsschade’.

In de komende tijd zal de inhoud van de diverse rubrieken van de cybercrime verzekering van AIG nader uitgewerkt worden. U kunt de updates volgen op onze website www.vankempenadvocaten.nl.

Mocht u advies nodig hebben of vragen hebben met betrekking tot cybercrime verzekeringen, neemt u dan contact op met ons kantoor.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door