Illegale hennepkwekerij

Illegale hennepkwekerij

inleiding
In een arrest van Hof Den Haag, 7 oktober 2014, ECLI:GHDHA:2014:3101, ging het om een situatie omtrent een illegale hennepkwekerij die in de praktijk regelmatig voorkomt. Een eigenaar van een pand verhuurt de bovenwoning en na verloop van tijd begint de huurder in de woning een illegale hennepkwekerij. Wat als er door de aanwezigheid van de hennepkwekerij brandschade of waterschade in het pand optreedt? Hoe sterk staat de verhuurder tegenover de verzekeraar, indien hij niet op de hoogte was c.q. kon zijn van het bestaan van de hennepkwekerij?

bestemmingswijziging
In de zaak waarover Hof Den Haag moest oordelen was er op 29 juni 2010 vanuit de bovenwoning water gestroomd, waardoor het pand waterschade had opgelopen. Na onderzoek bleek dat op de zolder van de bovenwoning een illegale hennepkwekerij aanwezig was. De verzekeraar weigert de schade van de eigenaar van het pand uit te keren. De rechtbank wijst de vordering van de eigenaar af, op de grond dat de aanwezigheid van de hennepkwekerij een omstandigheid is die in de verhouding tot de verzekeraar voor rekening van de eigenaar dient te blijven. Volgens de rechtbank maakt het niet uit of de eigenaar van het pand wist of behoorde te weten van de hennepkwekerij. Het hof oordeelt anders. In het onderhavige geval was in de polisvoorwaarden bepaald dat de verzekeringnemer een bestemmingswijziging binnen 60 dagen na het optreden ervan dient te melden, tenzij de verzekeringnemer van het optreden van de wijziging niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Van een meldingsplicht, en derhalve van een mogelijke schending daarvan, kon slechts sprake zijn als de verzekeringnemer op de hoogte was van het bestaan van de hennepkwekerij, of dat redelijkerwijs kon zijn. In dit geval oordeelde het Hof dat er geen sprake was van signalen op grond waarvan de eigenaar van het pand had moeten twijfelen aan de goede intenties van de huurder, en nader onderzoek had moeten instellen door bijvoorbeeld een keer bij de huurder op bezoek te gaan. De huurprijs werd bijvoorbeeld elke maand op tijd en via de bank betaald en de eigenaar beschikte bij het sluiten van de huurovereenkomst over een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de huurder.

waterschade

De waterschade hield verband met de aangetroffen hennepkwekerij op de zolder. Partijen waren verdeeld over de vraag of de waterschade gedekt is onder de polis. Het hof oordeelde dat de eigenaar van het pand het begrip “onvoorzien” in de polisvoorwaarden zo mocht begrijpen dat waterschade in het pand die zij in haar hoedanigheid van verzekerde niet verwachtte en redelijkerwijs ook niet hoefde te verwachten gedekt is onder de polis. Schade veroorzaakt door menselijke fouten (het uitstromen van water uit een kraan waarvan een slang is losgeschoten of die door de huurder is open gelaten) waarmee de verzekerde in redelijkheid geen rekening heeft gehouden, is als waterschade een gedekt evenement onder de polis. Indien de verzekeraar wilde dat het begrip “onvoorzien” strikter zou moeten worden uitgelegd, dan was het aan haar om de polisvoorwaarden op dit punt te verduidelijken, aldus het Hof. Ondanks dat de waterschade verband hield met de aanwezigheid van de hennepkwekerij kreeg de eigenaar van het pand zijn schade derhalve vergoed.

 

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door