Werknemer valt in een ketel met kokende bouillon: werkgever aansprakelijk voor schade

Werknemer valt in een ketel met kokende bouillon: werkgever aansprakelijk voor schade

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Hij moet dus voorkomen dat zich ongevallen op het werk voordoen. Gebeurt dat toch, dan is de werkgever aansprakelijk voor schade, tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. In de praktijk is dit voor een werkgever niet gemakkelijk.

De vraag of de werkgever had voldaan aan de zorgplicht, kwam aan de orde in een zaak waarover gerechtshof ’s-Hertogenbosch moest oordelen. Het betrof een ernstig bedrijfsongeval; de werknemer was in een ketel met kokende bouillon gevallen.
Wat was er gebeurd?
De werknemer werkte als productiemanager bij een vleeswarenfabriek. In de fabriek stonden kookketels waarin vlees wordt gekookt. Op een gegeven moment is de werknemer op een kookeenheid gaan staan om bij een aldaar gelegen technische ruimte te komen. Staand op de kookeenheid is de afdekplaat gaan schuiven en is de werknemer met de plaat in de kookeenheid gegleden. De kookeenheid was op dat moment gevuld met vleesbouillon met een temperatuur van ongeveer 90 graden. Twee collega’s hebben de werknemer uit de ketel getrokken en hem gekoeld met water. De werknemer liep door het ongeval ernstige brandwonden op.

De Arbeidsinspectie legde de werkgever een boete op van € 2.700,– vanwege het houden van onvoldoende toezicht. Daarnaast stelde de werknemer de werkgever aansprakelijk voor de schade, omdat hij van mening was dat de werkgever niet  aan de zorgplicht had voldaan.

Hoe oordeelde de rechter?
Het Hof was van oordeel dat de werkgever maatregelen had moeten nemen om het klimmen op de kookeenheid te voorkomen. De werkgever had het klimmen op de kookeenheid kunnen verbieden of tenminste daarvoor (schriftelijk) kunnen waarschuwen of regels kunnen opstellen. Ook het verplaatsen van de ketel of vastmaken van de afdekplaat was mogelijk geweest. Het Hof oordeelde dan ook dat de vleeswarenfabriek zijn zorgplicht had geschonden.

De werkgever had zich nog op het standpunt gesteld dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld, waardoor de vleeswarenfabriek niet aansprakelijk zou zijn voor de schade. Het Hof ging hier niet in mee. Volgens het strenge criterium van de Hoge Raad is bewuste roekeloosheid zeer lastig om aan te tonen. Daarvan is pas sprake als een werknemer zich tijdens het verrichten van zijn gedraging, van het roekeloos karakter van die

gedraging daadwerkelijk bewust is geweest. In dit geval was dit volgens het gerechtshof niet aan de orde. Het feit dat de werknemer zelf achteraf vond, dat sprake was van een “domme actie” van zijn kant, maakte dat niet anders. De werkgever werd dus aansprakelijk gehouden voor de gevolgen van het bedrijfsongeval. Een voorschot op de schadevergoeding van 25.000 euro werd toegewezen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Een werkgever is snel aansprakelijk voor schade die een werknemer in de  uitoefening van zijn functie lijdt. Voor werkgevers is het van belang in een reglement duidelijke regels op te stellen en nauwkeurig toe te zien op de

naleving van de regels. Immers, een ongeluk zit in een klein hoekje.

 

Met vriendelijke groet,
mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl