Het concurrentie- en relatiebeding

Het concurrentie- en relatiebeding

Het concurrentie- en relatiebeding

Voor werkgevers kan het ongewenst zijn wanneer een werknemer na ontslag bij een concurrent gaat werken of een eigen onderneming begint in dezelfde branche waar hij dezelfde werkzaamheden gaat uitoefenen als bij zijn laatste werkgever. De werknemer kan dan bijvoorbeeld klanten meenemen of bedrijfsinformatie gebruiken. Om dit tegen te gaan zal een werkgever vaak van een werknemer verlangen dat hij een concurrentie- en relatiebeding tekent.

Een concurrentiebeding is een schriftelijke afspraak tussen de werkgever en de werknemer. In het concurrentiebeding wordt bepaald dat de werknemer na beëindiging van de dienstbetrekking niet in iedere functie of bij ieder bedrijf aan de slag kan. Een concurrentiebeding is alleen van kracht als de werknemer meerderjarig is.

In het concurrentiebeding wordt meestal aangegeven over welke periode het beding van kracht is. In het arbeidscontract kan worden vastgelegd dat wanneer de ex-werknemer het concurrentiebeding overtreedt, hij een boete aan de werkgever dient te betalen.

Een concurrentiebeding moet dus schriftelijk worden vastgelegd. Een concurrentiebeding dat mondeling is aangegaan is niet rechtsgeldig.

De werknemer kan onder bepaalde omstandigheden onder het concurrentiebeding uit komen. Hij kan de rechter verzoeken om het concurrentiebeding teniet te doen of te matigen. Dit verzoek kan de werknemer zowel tijdens of na zijn dienstverband indienen. De werknemer kan de rechter ook verzoeken om een vergoeding voor het geval hij gebonden is aan het concurrentiebeding. Daarnaast kan de werknemer aan de rechter verzoeken om de boete, die voortvloeit uit een overtreding van het concurrentiebeding,
te matigen.
Gaat een werknemer bij een concurrerende werkgever werken of gaat hij voor zichzelf beginnen, dan zal zijn ex-werkgever moeten aantonen dat hij voldoende belang heeft bij het handhaven van het concurrentiebeding. Er is voldoende belang aanwezig als de werknemer bij de concurrent gaat werken en beschikt over mogelijke relevante informatie of contacten met klanten.

Het relatiebeding is een beding dat er toe strekt dat de werknemer binnen een zekere periode na afloop van de arbeidsovereenkomst geen contact mag hebben met al dan niet specifieke relaties van de oude werkgever. Het beding kent veel variaties. Uit jurisprudentie volgt dat het relatiebeding als (een bijzondere vorm van) een concurrentiebeding in de zin van art. 7:653 BW moet worden aangemerkt.

Ter bescherming van de werknemer is sinds 1 januari 2015 de hoofdregel dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen concurrentie- en/of relatiebeding kan worden gesloten. Het gaat om een hoofdregel: indien de werkgever deugdelijk gemotiveerd aangeeft waarom het beding wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen toch nodig is, kan het beding geldig zijn.

mr. G.E. (Ernst) Hatitnk

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl