Verzekeraar keert schade van gestolen Mercedes-Benz uiteindelijk toch uit!

In januari 2017 werd de door cliënt bestelde Mercedes Cabrio aan hem geleverd.

De auto was voorzien van een af fabriek Klasse Alarmsysteem met Hellingshoekdetectie (voorheen Kiwa SCM Alarm Klasse 3 )aangevuld met interieur detectie, het Mercedes Me volgsysteem en een LoJack (na-diefstalsysteem) .

Volgens verzekeraar werd niet voldaan aan de voorgeschreven alarmclausule

Verzekeraar van cliënt wees de diefstalschade af omdat er niet aan de voorgeschreven alarmclausule zou zijn voldaan.

Uit de verzekeringspolis en diverse correspondentie met verzekeraar bleek dat verzekeraar telkens verwees naar verschillende alarmsystemen met uiteenlopende classificaties. Bij verzekeraar bleek dus echter veel onduidelijkheid te bestaan over de alarmvereisten.

De onduidelijkheid over de eisen waaraan de diefstalbeveiligingssystemen moesten voldoen is ontstaan doordat verzekeraar eiste dat die systemen moesten voldoen aan niet (meer) bestaande SCM beveiligingsklassen.

Gedegen feitenonderzoek

In verband met alle onduidelijkheid is er door ons besloten een feitenonderzoek uit te laten voeren door een schade- en onderzoeksbureau.

Cliënt had alles in het werk gesteld om aan een behoorlijke beveiliging van zijn voertuig te voldoen. Volgens de onderzoeker bestond er geen causaliteit tussen het ontbreken van de volgens de verzekeraar vereiste diefstalpreventie-maatregelen en de diefstal. Volgens de partijdeskundige zou een diefstal met deze modus operandi met een ander anti-diefstalsysteem niet zijn voorkomen.

Door middel van een aansprakelijkstelling richting verzekeraar en telefonisch minnelijk overleg heeft verzekeraar uiteindelijk toch besloten om tot uitkering van de schade over te gaan.

Cliënt kan nu op zoek naar een nieuwe bolide!

Dankzij de inzet en tactische aanpak van Eugène van Kempen heb ik alsnog mijn totale schade mogen ontvangen!

"Cliënt"

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl