Nadien werd het volledige schadebedrag uitgekeerd.

In de zomer van 2020 heeft Willy Nabuurs een omgevingsvergunning aangevraagd om zijn woning te Sint Anthonis in te richten voor de verhuur van groepsaccommodatie. Willy: “Na afgifte van de vergunning heb ik de woning verbouwd om aan alle eisen voor groepsvoorziening te voldoen.” Ook de voormalige kippenschuur achter de woning werd volledig gerenoveerd. Deze schuur maakte echter geen deel uit van de groepsaccommodatie. “Uiteindelijk hebben wij in oktober 2021 de groepsaccommodatie ‘Boerderij Nabuurshoff II’ officieel geopend”, aldus Willy.
Op 25 oktober 2021 heeft er een brand in de voormalige kippenschuur gewoed. “De brand is ontstaan bij het slijpen van oud ijzer in de schuur”, zegt Willy. “Als gevolg van de brand zijn de schuur en al onze inboedel vrijwel geheel verloren gegaan”.

Willy heeft de schade bij zijn verzekeraar Noord-Hollandse van 1816 gemeld. “Na een kort onderzoek heeft de verzekeraar mij in een brief medegedeeld dat de schade-uitkering wordt afgewezen”. Volgens NH1816 zou de dekking zijn komen te vervallen, omdat Nabuurs zou hebben nagelaten de verzekeraar op tijd te informeren over de vestiging van de groepsaccommodatie. Willy: “NH1816 noemde dit een risicowijziging en deed een beroep op de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden”.

Tonny van den Heuvel, adviseur van de familie Nabuurs, heeft de kwestie vervolgens opgepakt. Willy: “Van den Heuvel heeft NH1816 stevig op de vingers getikt en duidelijk gemaakt dat de schade-uitkering ten onrechte was afgewezen.” NH1816 nam daarbij standpunten in, waarover ze ook zelf twijfelden en we slaagden er zelf niet in hen dat voldoende duidelijk te maken. Ze kwamen uiteindelijk met een afkoopvoorstel, maar dat hebben we naast ons neer gelegd, omdat dit geen recht deed aan onze aanspraak op volwassen en duidelijke polisvoorwaarden. Kort daarna hebben Van den Heuvel en Nabuurs besloten om Eugène van Kempen in te schakelen. Van den Heuvel: “Vanuit vaktechnisch oogpunt ben ik heel erg blij dat het door Van Kempen en zijn team zorgvuldig opgestelde juridisch advies aan de laatste lopende discussie een rigoureus einde heeft gemaakt, waardoor NH1816 geen kant meer op kon.” Nadien werd het volledige schadebedrag aan Nabuurs uitgekeerd. Volgens Tonny is het door Eugène van Kempen opgestelde juridisch advies hier van doorslaggevende betekenis geweest. “Daardoor kon een volledige rechtsgang, die wij niet wilde doorlopen, worden vermeden”, zegt Tonny. “Deze schitterende optie lijkt mij voor de toekomst in meerdere gevallen toepasbaar.”

In een afsluitend bericht laat Tonny van den Heuvel weten: “Mede namens de familie Nabuurs wil ik jou en het gehele team hartelijk bedanken voor jullie betekenisvolle bijdrage, die uiteindelijk heeft mogen leiden tot het optimale gedroomde resultaat. Wij zeggen het voort!! In een mogelijk volgende confrontatie zal ik mijn warme gevoelens voor jullie in gedachten houden en wederom de samenwerking zoeken.”

” Nadien werd het volledige schadebedrag aan Nabuurs uitgekeerd. Volgens Tonny is het door Eugène van Kempen opgestelde juridisch advies hier van doorslaggevende betekenis geweest.

Groepsaccommodatie ‘Boerderij Nabuurshoff II’

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl