Friet & Zo werd door Van Kempen Advocaten uit de brand geholpen.

 

Op 26 juni 2020 werd Jacqueline van Erp in haar cafetaria “Friet & Zo” te Valkenswaard geconfronteerd met een brand. “In de middag constateerde ik zwarte rook in de hoek rechts van de frituuroven”, aldus Jacqueline. “Omdat de rookontwikkeling verder toenam en er ook brand ontstond, heb ik de bakwand uitgezet. Daarna ben ik naar buiten gegaan en heb ik 112 gebeld.”

Friet & Zo – Jacqueline van Erp

De brandweer was snel ter plaatste. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat als gevolg van de brand aanzienlijke schade is ontstaan aan het bedrijfspand en de zich in het gebouw bevindende inventaris/goederen.

Jacqueline heeft de schade vervolgens bij haar verzekeraar Interpolis gemeld. “Al snel werd door de verzekeraar een onderzoek opgestart naar de oorzaak en toedracht van de brand”, zegt Jacqueline. Het onderzoek werd uitgevoerd door Biesboer Expertise. In het onderzoeksrapport werd door Biesboer Expertise geconcludeerd dat de oorzaak van het ontstaan van de brand in technische zin niet kon worden vastgesteld. Desondanks was Interpolis van mening dat het aannemelijk is dat de brand was veroorzaakt door onjuist gebruik van de frituuroven. “Volgens Interpolis zou ik zijn tekortgeschoten bij het gebruik van de oven, waardoor ik volgens Interpolis geen recht had op schadevergoeding.”

Van Kempen Advocaten

Gelukkig had Jacqueline een rechtsbijstandverzekering afgesloten. “Ik deed een beroep op vrije advocaatkeuze en had gehoord dat Van Kempen advocaten gespecialiseerd is in het verzekeringsrecht”. De zaak werd voortvarend door Eugène van Kempen aangepakt. Er werd onderzoek verricht door een eigen deskundige en daarna werd er een dagvaarding uitgebracht. “Interpolis bleek opeens bereid te zijn om nog eens over de zaak te praten”, zegt Jacqueline. Na onderhandeling werd uiteindelijk een fors gedeelte van de schade alsnog uitgekeerd. Eugène van Kempen: “in de dagvaarding hebben we de zaak juridisch goed dichtgetimmerd, we hebben Interpolis er van kunnen overtuigen dat de dekking ten onrechte is afgewezen en dat Jacqueline niets te verwijten valt.”

‘Door voortvarendheid is een fors gedeelte van schade alsnog uitgekeerd!’

Friet & Zo – Jacqueline van Erp

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door