Bestuursrecht

Er is nauwelijks een ander rechtsgebied waar meer voetangels en klemmen dreigen dan in het bestuursrecht. De regelgeving van de overheid dringt door tot vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven. Genoemd kunnen worden zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu of gezondheidszorg en andere terreinen waar overheden optreden als handhaver of contractspartner.

Het is belangrijk om te weten wat u moet doen indien u een ontheffing of vergunning wilt aanvragen, dan wel een aanvraag niet wordt gehonoreerd. Ook kan het zijn dat u plotseling wordt geconfronteerd met de verlening van vergunningen aan uw buren of concurrenten voor plannen waar u zich niet in kunt vinden. Te denken valt aan omgevingsvergunningen of exploitatievergunningen.

Het is verstandig advies in te winnen alvorens te discussiëren met overheden. Al gauw krijgt u immers te maken met een groot aantal bestuursrechtelijke wetten, uitvoerende en toezichthoudende instanties.

© 2021 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid

Website door