Bestuursrecht

Er is nauwelijks een ander rechtsgebied waar meer voetangels en klemmen dreigen dan in het bestuursrecht. De regelgeving van de overheid dringt door tot vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven. Genoemd kunnen worden zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu of gezondheidszorg en andere terreinen waar overheden optreden als handhaver of contractspartner.

Het is verstandig advies in te winnen alvorens te discussiëren met overheden. Al gauw krijgt u immers te maken met een groot aantal bestuursrechtelijke wetten, uitvoerende en toezichthoudende instanties.

Een greep van onderwerpen die onder bestuursrecht vallen, waarbij wij u kunnen ondersteunen, zijn:

© 2021 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door