Zorgvuldig onderzoek bij registratie van een verzekerde

Zorgvuldig onderzoek bij registratie van een verzekerde

Bij de afwijzing van een schade-uitkering komt het regelmatig voor dat verzekeringsmaatschappijen een verzekerde extern laat registreren bij Stichting CIS te Zeist.

Het spreekt voor zich dat dergelijke registraties alleen na zorgvuldig onderzoek mogen plaatsvinden. Een registratie kan immers tot gevolg hebben dat een verzekerde belangrijke zaken niet, dan wel alleen tegen een zeer hoge premie kan verzekeren.

Tot de eisen die aan een zorgvuldig onderzoek kunnen worden gesteld, behoort onder andere dat de verzekeraar in geval van verdenking van verzekeringsfraude de verzekerde confronteert met haar verdenking. Er moet sprake zijn van hoor en wederhoor, zodat de verzekerde in staat wordt gesteld om zijn lezing van de feiten te geven.

Onlangs werd ik geconfronteerd met een zaak omtrent een brandschade, waarbij de verzekeraar zonder toepassing van hoor en wederhoor was overgegaan tot registratie van de verzekerde. Volgens de verzekeraar was hoor en wederhoor niet nodig, omdat de vermeende fraude op basis van de voorhanden zijnde informatie voldoende zou zijn aangetoond. Voor de rechtbank was de omstandigheid, dat geen hoor en wederhoor was toegepast, echter voldoende om te oordelen dat de registraties onrechtmatig waren. Bovendien kon de verzekerde een deugdelijke verklaring geven voor de “verzekeringsfraude”. De verzekeraar werd op straffe van een dwangsom veroordeeld tot verwijdering van de registraties.

Zoals wij in de praktijk vaker zien, had de verzekeraar het fraudeonderzoek met oogkleppen op verricht en alternatieve scenario’s bij voorbaat uitgesloten. In dit geval zag de rechtbank dit gelukkig ook en werd de verzekeraar stevig op de vingers getikt.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl