Zachte en harde garantieclausules

Zachte en harde garantieclausules

In de praktijk worden door verzekeraars ter voorkoming van schade diverse soorten garantie-clausules in de verzekeringspolis toegepast. Verzekeraars kunnen verzekerden daarmee aanvullende verplichtingen opleggen.

Om bijvoorbeeld inbraak te voorkomen stellen verzekeraars vaak de garantie dat er een beveiliging aanwezig dient te zijn overeenkomstig de “Borg” beveiligingsklasse en de daarbij behorende “Borg” gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

Ter voorkoming van brand eisen verzekeraars diverse soorten brandpreventieve maatregelen variërend van de aanwezigheid van gekeurde brandblussers, sprinklerinstallatie tot blusdekens.

De elektrische installatie dient NEN-gekeurd te zijn en het platte dak van de bedrijfsloods dient bewijsbaar periodiek gereinigd te worden en voorzien van allerlei speciale overlopen en geïnspecteerd te worden en wel door daarvoor gecertificeerde bedrijven.

Zo zijn er nog voorbeelden van voorschriften te over die in de kleine lettertjes van de polis en haar voorwaarden zijn verstopt. Een ware zoektocht voor verzekerden. Vooral ondernemers met grote zakelijke belangen worden geconfronteerd met een legio aan voorschriften van verzekeraar. Vaak ziet de verzekerde door de bomen het bos niet meer of wordt er door de jaren heen onvoldoende aandacht aan deze garantieclausules gegeven.

Het gevolg van het niet voldoen aan deze clausules is meestal dat de schade in het geheel niet vergoed wordt, tenzij verzekerde kan bewijzen dat er geen causaal verband is tussen het niet-naleven van een garantiebepaling en het risico dat zich heeft verwezenlijkt.
Dit is een zogenaamde harde clausule. U dient daar echter geen genoegen mee te nemen en bij de totstandkoming aan te dringen op een zogenaamde zachte clausule, waarbij u bij een niet-nakoming van de garantieclausule bij schade slechts wordt geconfronteerd met in de regel maximaal 10% van de schade aan eigen risico. Uiteraard heeft u ook dan nog de mogelijkheid om aan te tonen dat er geen causaal verband is, maar dan heeft u dus slechts een discussie over die 10%.

Mocht u bij het afsluiten van uw polis of bij het claimen van een schade tegen dit onderwerp aanlopen dan weet u de specialisten van Van Kempen advocaten wel te vinden.

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl