Verzwijging bij verzekeringsaanvraag

Verzwijging bij verzekeringsaanvraag

Veel verzekeringen worden aangevraagd met een aanvraagformulier. Aan de hand van de ingevulde antwoorden beoordeelt de verzekeraar of hij de verzekering wil afsluiten. Het verkeerd beantwoorden van vragen die de verzekeraar stelt, kan grote gevolgen hebben.

Als er verkeerde informatie is verstrekt met het opzet de verzekeraar te misleiden en een verzekering af te kunnen sluiten die op basis van de juiste informatie niet of onder andere voorwaarden zou zijn afgesloten, dan mag de verzekeraar uitkering weigeren en kan hij de verzekering beëindigen.

Als bij de verzekeringsaanvraag verkeerde informatie is verstrekt zonder opzet om de verzekeraar te misleiden, dan moet worden beoordeeld of, en zo ja, onder welke voorwaarden de verzekering zou zijn afgesloten als het aanvraagformulier correct zou zijn ingevuld. Zou verzekeringsaanvraag zijn geweigerd bij een correct ingevuld aanvraagformulier, dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren. Zou hij de verzekering wel hebben afgesloten, maar andere voorwaarden hebben gesteld, dan moet worden uitgekeerd met inachtneming van die voorwaarden. In zijn arrest van 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad bepaald dat de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden de verzekeraar de aanvraag zou hebben geaccepteerd als het aanvraagformulier correct zou zijn ingevuld, moet worden beoordeeld aan de hand van het criterium wat een ‘redelijk handelend verzekeraar’ zou hebben gedaan. Het gaat dus niet om het eigen acceptatiebeleid van de betreffende verzekeraar.

Wordt u geconfronteerd met een verzekeraar die zich beroept op verzwijging bij de verzekeringsaanvraag, neemt u dan contact op met ons kantoor.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door