Van de regen in de drup!

Van de regen in de drup!

Het zal u maar gebeuren. Eerst moet u uw winkel sluiten vanwege zogenaamde coronamaatregelen en vervolgens wordt deze vernield door een stelletje relschoppers. Volkomen radeloos meldt u uw schade bij uw verzekeraar en dan is het nog maar eens de vraag of uw schade wel vergoed wordt.

Voor het eerst in uw leven wordt u om de oren geslagen met de term “molest”. Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. U moet daarbij denken aan burgeroorlog, opstand, rellen of opstootjes en ga zo maar door. Volgens de Wet op het financieel toezicht mogen verzekeraars schade in dergelijke conflictsituaties niet verzekeren. Dat geldt ook voor (natuur)rampen zoals aardbeving, overstroming e.d. Achterliggende gedachte is dat verzekeraars dan in financiële problemen zouden kunnen komen.

Er zijn twee verschillende vormen van molestschade, namelijk groot en klein molest. Van groot molest is sprake bij burgeroorlog en opstanden. Bij klein molest van sabotage, relletjes en opstootjes.  Bij groot molest vist u als verzekerde sowieso achter het net, maar bij klein molest heeft u nog een kans. Verzekeringsmaatschappijen mogen als uitzondering op de regel zelf kiezen of zij klein molest wel of niet verzekeren, dekken en uitkeren. Daarom is het zaak dat u en uw tussenpersoon daar vanaf het begin alert op zijn!

Mocht u in een discussie over een schade ten gevolge van relletjes of iets dergelijks terecht komen, dan kunnen onze specialisten u met raad en daad bijstaan.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door