Transitievergoeding

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 treedt de transitievergoeding bij ontslag van de Wet Werk en Zekerheid in werking. De transitievergoeding komt in plaats van de ontslagvergoeding.

Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt of bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever op initiatief van werknemer eindigt en de (reeks van) arbeidsovereenkomsten heeft langer geduurd dan 2 jaar dient een transitievergoeding te worden betaald. Het maakt niet uit of sprake is van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Door de vergoeding onafhankelijk van de leeftijd te maken en de opbouw per gewerkt dienstjaar te verlagen worden lagere vergoedingen beoogd. De nieuwe formule is dat 1/6 maandsalaris per half jaar dient te worden vergoed of bij meer dan 10 dienstjaren 1/4 maandsalaris per half jaar.  De transitievergoeding is gemaximeerd tot € 75.000,00 of, bij een inkomen hoger dan € 75.000,00, een jaarsalaris.

Zoals op elke hoofdregel zijn er ook in dit geval uitzonderingen. Bij zwaarwegende omstandigheden, faillissement of uitstel van betaling, is geen transitievergoeding verschuldigd. Bij onaanvaardbare gevolgen kan ook betaling in termijnen worden afgesproken. Tot het jaar 2020 geldt voor 50-plussers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geldt een afwijkende regel en voor het MKB met minder dan 25 werknemers geldt dat zij uit mogen gaan van een begin dienstverband vanaf 1 januari 2013 bij de berekening van de
transitievergoeding.

Voor vragen over de Wet Werk en Zekerheid kunt u contact opnemen met onze advocaten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl