Van surseance naar succes!

Van surseance naar succes!

Helaas zien wij dat surseance van betaling in 95% van de gevallen niets meer is dan uitstel van executie en tot een faillissement leidt.
De tussenweg die bestaat tussen surseance en faillissement waarbij aan de crediteuren een akkoord wordt aangeboden is echter een interessante optie voor alle betrokken partijen.

Vooral nu we economisch weer vooruit kunnen kijken, is iedereen gebaat bij continuïteit. Een faillissement zorgt er dan voor dat een ondernemer weer terug is bij af. Schuldeisers kunnen naar hun geld fluiten, leveranciers verliezen een klant en personeel staat op straat. Per saldo wordt niemand hier gelukkig van.

Samen met onze cliënt stelde onze expert een gedegen plan van herstel en sanering van de schulden op. In plaats van zijn ‘schulden’ stelden wij het ‘potentieel’ centraal en daarbij richtten we ons op de relatie met de stakeholders. Dat gaf alle betrokkenen vertrouwen; het recht op voortbestaan werd zo concreet en overtuigend. Van rechtswege is er sprake van een akkoord wanneer tenminste 50% van de concurrente schuldeisers, die tezamen méér dan 50% van de schulden dekken, daarmee instemmen. Daarbij nemen de crediteuren dan dus genoegen met gedeeltelijke betaling van hun vordering. De preferente crediteuren, zoals fiscus en UWV e.d., en de bank dienen daar uiteraard ook hun medewerking aan te verlenen. In het geval van onze cliënt sprak ruim 90% hun vertrouwen uit!

Zo krijgt deze cliënt weer een gezonde financiële positie en behoudt hij zijn goede naam, zijn gespecialiseerde personeel, zijn klanten én een goede relatie met zijn leveranciers. De rechter kon er met groot genoegen een klap op geven, zodat er wéér een bedrijf werd verzekerd van rechtvaardigheid.

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl