Supercell

Supercell

Steeds vaker worden gedeeltes van Nederland geteisterd door zware hagel- en onweersbuien, ook wel bekend geworden onder de benaming “supercells”’.

Bij een supercell vallen er soms wel hagelstenen met een doorsnee van 7-10 cm.
In de zaak waarover gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs heeft geoordeeld, stond de vraag centraal of schade als gevolg van een supercell op grond van de polis-voorwaarden was gedekt.

De verzekerde had als gevolg van de supercell omvangrijke schade geleden aan zijn gebouwen en deze schade onder de polis geclaimd. De verzekeraar (Interpolis) weigerde schade-uitkering omdat de schade niet onder het polisbegrip ‘storm’ zou vallen, maar onder het begrip ‘hagel’, waarvoor de verzekerde geen dekking had. De verzekerde betoogde dat er wel degelijk sprake was van stormschade, omdat de schade mede ontstaan was door de invloed van sterke valwinden in de supercell.

Na uitleg van de polisvoorwaarden oordeelde het gerechtshof dat niet de storm, maar de hagel de meest dominerende factor was voor het ontstaan van de schade. De vordering van de verzekerde werd afgewezen.
Opmerkelijk is dat de assurantietussenpersoon (Rabobank) in deze zaak niet in de procedure werd betrokken. Uit de feiten kan worden afgeleid dat de assurantie-tussenpersoon had nagelaten de verzekerde te waarschuwen dat hagelschade niet gedekt is. In deze omstandigheden kan de tussenpersoon aansprakelijk zijn op grond van schending van de zorgplicht.

Een gemiste kans wat mij betreft om de schade vergoed te krijgen.

Mocht u advies nodig hebben of vragen hebben met betrekking tot stormschade, neemt u dan contact op met ons kantoor.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl