Rijden onder invloed

Rijden onder invloed

Valt schade als gevolg van het rijden onder invloed van alcohol bij het ontbreken van een zogenaamde alcoholclausule onder de algemene uitsluiting van dekking als gevolg van voorwaardelijk opzet?

In onderhavige zaak was een bestuurder van een auto  met te veel drank op achterop een andere auto gereden. Niet alleen was de auto van de voorganger beschadigd, maar had de voorganger ook letsel opgelopen. Verzekerde was WA-verzekerd bij TVM. In de
polisvoorwaarden is  slechts een algemene opzetclausule opgenomen. Nadat TVM een schaderegeling met de benadeelde had getroffen wilde zij die uitgekeerde schadevergoeding verhalen op haar verzekerde. Daarbij deed zij een beroep op de uitsluitingsclausule  ter zake van voorwaardelijk opzet.  De rechtbank heeft de vordering toegewezen.

Vervolgens heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich over deze kwestie gebogen, maar die kwam bij zijn arrest van 27 augustus 2013 tot een geheel ander oordeel en wees de vordering af. Het Hof zocht daarvoor aansluiting  bij het arrest van de Hoge Raad van 13 januari 2006,NJ 2006/282 waarin is geoordeeld dat niet kan worden gezegd dat het algemene publiek dat een WAM-verzekering afsluit, geacht kan worden te weten of uit voor ieder toegankelijke bronnen te weten kan komen dat veelal in WAM-verzekeringen dekking is uitgesloten voor schade die is toegebracht door de verzekerde auto terwijl de bestuurder daarvan meer alcohol in zijn bloed had dan het wettelijk toegestane promillage.

Let wel, is dekking bij rijden onder invloed uitdrukkelijk met zoveel woorden in  de uitsluitingsclausules   in de polisvoorwaarden opgenomen dan dat gaat die vlieger dus  niet op.  Dan kan de eigen WAM-verzekeraar de betaalde schade aan de benadeelde wel met succes op de verzekerde verhalen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp of over een van de overige onderwerpen die in onze kennisbank aan de orde komen, dan weet u onze specialisten op het gebied van aansprakelijkheid – en verzekeringsrecht beschikbaar!

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl