Reikwijdte van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon

Reikwijdte van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon

Op 19 januari 2012 had de verzekerde via zijn tussenpersoon
zijn autoverzekering per direct opgezegd. Dezelfde dag heeft de tussenpersoon
de verzekeraar geïnformeerd. De verzekeraar heeft direct gereageerd dat de
opzegging akkoord was en dat de verzekering per 19 oktober 2012 werd beëindigd.
Diezelfde dag, ná de bevestiging dat de verzekering was beëindigd, heeft de
verzekerde een aanrijding. De verzekeraar heeft de schade van de aangereden
persoon vergoed, maar vordert dit terug bij de verzekerde. De verzekerde stelt
zijn assurantietussenpersoon aansprakelijk.

Volgens vaste jurisprudentie dient de tussenpersoon de zorg
te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot
verwacht mag worden en is het haar taak om zorg te dragen voor de tot haar
portefeuille behorende verzekeringen. Het KiFiD overweegt vervolgens dat de
zorgplicht van de assurantietussenpersoon verder gaat dan het enkel en alleen
als doorgeefluik fungeren voor de verzekerde. Er mag worden verwacht dat de
tussenpersoon met het oog op advies de nodige informatie inwint, de verzekerde
informeert over de risico’s en voldoende en duidelijke informatie verstrekt om
een verantwoorde keuze te maken.

In onderhavig geval komt vast te staan dat de tussenpersoon
de opzegging voor kennisneming aangenomen heeft en verder geen advies aan de
verzekerde gegeven heeft. Het KiFiD overweegt dat de tussenpersoon de
verzekerde had moeten waarschuwen voor de risico’s van het per direct opzeggen
van een wettelijk verplichte WAM verzekering, met name vanwege de verstrekkende
consequentie dat de verzekerde na instemming van de verzekeraar per direct
onverzekerd zou zijn, terwijl er een wettelijke verzekeringsplicht bestond.

De conclusie is dat een assurantietussenpersoon een zeer
grote zorgplicht heeft. Voor verdere vragen over de zorgplicht van een
assurantietussenpersoon of voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen
met de gespecialiseerde advocaten van Van Kempen advocaten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl