Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de ex-werknemer, omdat hij daarmee zijn rechten op een WW-uitkering heeft verspeeld. Een van de vereisten voor ontslag op staande voet is de aanwezigheid van een dringende reden die deze zware maatregel rechtvaardigt. In de praktijk wordt door werkgevers veelvuldig gebruik gemaakt van dit middel om een werknemer te ontslaan. Vaak komt het voor dat de dringende reden ontbreekt en dat op die grond gegeven het ontslag op staande voet door de rechter wordt vernietigd.

Alvorens de rechter toekomt aan de beoordeling van de dringende reden, dient eerst voldaan te zijn aan twee formele vereisten. Het ontslag op staande voet moet onverwijld en schriftelijk gegeven worden. Dit houdt in dat een ontslag op staande voet direct na het voordoen van de dringende reden dient te worden gegeven. Het schriftelijkheidsvereiste houdt in dat de gronden voor het ontslag gelijktijdig met het ontslag schriftelijk moeten worden meegedeeld. In verband met het bewijs dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan verdient het aanbeveling die brief aangetekend te verzenden. Er is weinig jurisprudentie over de formele vereisten, omdat deze veelal correct worden nageleefd.

Over de dringende reden is wel veel jurisprudentie. In de rechtspraak wordt het begrip dringende reden als volgt uitgelegd: ‘Als dringende redenen worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval in onderling verband en samen in aanmerking worden genomen. Daarbij horen onder meer ook in de beschouwing te worden betrokken de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals diens leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het ontslag op staande voet.’

Hieronder geef ik een aantal voorbeelden:

 

  • Filiaalmanager neemt een aantal slippers mee naar huis en laat een bedrag € 20,00 achter op het werk: Geen dringende reden voor ontslag op staande voet.
  • Diefstal van een stempel met de tekst: PTT Post Port Betaald. Ondanks geringe schade is dit een dringende reden voor ontslag op staande voet.
  • Roken in strijd met het rookverbod: Dringende reden voor ontslag, omdat bij werkgever gewerkt wordt met brandbare stoffen.
  • Werknemer met drugsprobleem: Dringende reden voor ontslag op staande voet, omdat met gevaarlijke machines wordt gewerkt.

 

De definitie en de voorbeelden maken duidelijk dat de beoordeling van de vraag of van een dringende reden sprake afhankelijk is van de omstandigheden van het specifieke geval. Deskundige rechtsbijstand maakt het verschil. Heeft u een werknemer die de grens van het toelaatbare overschrijdt of bent u zelf op staande voet ontslagen, neem dan contact op met de advocaten van Van Kempen advocaten voor deskundig advies.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl