Ontbreken bewijs verzekerd voorval is geen fraude

Ontbreken bewijs verzekerd voorval is geen fraude

Wie schadevergoeding claimt bij zijn verzekeraar, moet bewijzen dat sprake is van een verzekerd voorval. Bij een claim op een verzekering tegen bijvoorbeeld schade aan inboedel ten gevolge van inbraak en diefstal dient de verzekerde te bewijzen dat de door hem geclaimde zaak door diefstal is ontvreemd. De verzekeraar mag aan het door de verzekerde te leveren bewijs niet al te hoge eisen stellen. Als de verzekerde er niet in slaagt te bewijzen dat de door hem geclaimde zaak door diefstal is ontvreemd, dan heeft dat tot gevolg dat de verzekeraar die zaak niet hoeft te vergoeden.

Het is geen uitzondering dat een verzekeraar veel verder gaat dan uitsluitend het afwijzen van de claim van de verzekerde wegens het ontbreken van bewijs van een verzekerd voorval. Regelmatig komt het voor dat een verzekeraar daaruit de conclusie trekt dat de claim van de verzekerde niet klopt en dat er dus wordt gefraudeerd. Gevolg daarvan is dat de verzekering wordt beëindigd en dat de verzekerde als fraudeur wordt geregistreerd bij Stichting CIS zodat het heel lastig is om nog bij een andere verzekeraar een nieuwe verzekering te kunnen afsluiten.

Ten onrechte wordt er dan geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bewijsposities van verzekerde en verzekeraar. De verzekerde moet bewijzen dat sprake is van een verzekerd voorval. Slaagt hij daarin, dan is er in principe dekking. Slaagt hij daar niet in, dan hoeft de verzekeraar niets te vergoeden en is de verzekerde terug bij af. Het is dan onduidelijk gebleven of er sprake is van een verzekerd voorval. De verzekeraar die daaruit concludeert dat de claim niet klopt en dat er wordt gefraudeerd, dient het bewijs te leveren dat de verzekerde bewust een onjuiste claim heeft ingediend om een vergoeding te krijgen waarop hij geen recht heeft. De bewijslast van de verzekeraar gaat veel verder dan dat er onduidelijkheid bestaat over de vraag of sprake is van een verzekerd voorval wegens het ontbreken van bewijs van de juistheid van de claim.

Wordt u door uw verzekeraar ten onrechte beschuldigd van fraude, dan is het raadzaam contact op te nemen met een verzekeringsrechtadvocaat van Van Kempen advocaten om u te laten adviseren over de mogelijkheden om die beschuldiging en de consequenties die de verzekeraar daaraan heeft verbonden ongedaan te maken.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl