Onderverzekering

Onderverzekering

Hoe vervelend het op zichzelf al is om schade te lijden, nog vervelender is als blijkt dat die schade niet volledig wordt vergoed door de
verzekeraar. Als het verzekerde object een hogere waarde heeft dan de verzekerde som, is sprake van onderverzekering. In dat geval hoeft de verzekeraar niet de volledige schade te vergoeden tot maximaal de verzekerde som, maar vergoedt de verzekeraar de schade in dezelfde verhouding  als de verzekerde som staat tot de waarde van het verzekerd object. Bedraagt de verzekerde som bijvoorbeeld de helft van de waarde van het verzekerde object, dan wordt slechts de helft van de schade vergoed, ook als de schade lager is dan de verzekerde som. Dit kan anders zijn bij een premier-risk dekking. In dat geval dekt de verzekeraar de volledige schade tot maximaal de verzekerde som.

Indien u wordt geconfronteerd met een verzekeraar die met een beroep op onderverzekering uw schade slechts gedeeltelijk vergoedt, dan kan het zinvol zijn om te bekijken of het standpunt van de verzekeraar correct is. Is dat het geval, dan dient de positie van de assurantie-tussenpersoon te worden beoordeeld. Indien de onderverzekering te wijten is aan een fout van de tussenpersoon, dan is hij mogelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Neem in een voorkomend geval contact op met een verzekeringsrechtadvocaat
van Van Kempen advocaten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl