Nieuw arbeidsrecht

Nieuw arbeidsrecht

Op 13 januari 2014 heeft mijn kantoorgenoot mr. Hattink geschreven over de Wet Werk en Zekerheid. Inmiddels is het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel zal op korte termijn door de Eerste Kamer behandeld worden.

Het wetsvoorstel heeft onder meer als doel om de rechtspositie van flexwerkers te versterken. Verder zal het ontslag- en WW-recht aangepast worden. De inwerkingtreding van het gedeelte van het wetsvoorstel over de rechtspositie van flexwerkers nadert met rasse schreden. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, zullen op 1 juli 2014 (!) de eerste wijzigingen in werking treden op het gebied van de ketenregeling, de aanzegplicht, het proeftijdbeding, het concurrentie- en relatiebeding en de loondoorbetalingsplicht bij flexibele arbeidsovereenkomsten. De komende weken zal ik u op de hoogte stellen van de andere veranderingen.

De ketenregeling houdt in dat na een aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na verloop van een aantal jaar een opvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is of zal zijn. Het gaat hierbij om het vierde arbeidscontract of een verloop van twee jaar. Deze “keten” van arbeidsovereenkomsten wordt enkel doorbroken door een “tussenpoos” van minimaal zes maanden.

Daarnaast wordt afwijken van de ketenregeling bij cao beperkt. Enkel in het geval van een uitzendovereenkomst of als de intrinsieke aard van de bedrijfsuitvoering dit vereist, mag van de wettelijke ketenregeling worden afgeweken. Er mogen dan ten hoogste zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten en de periode bedraagt maximaal vier jaar. Deze nieuwe regeling geldt pas als er op of na 1 juli 2014 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten.

Ten aanzien van het verstrijken van de twee jaar termijn, geldt dat een arbeidsovereenkomst die op 1 juli 2014 nog niet de periode van twee jaar is gepasseerd, maar waarbij dit wel tijdens de duur van die arbeidsovereenkomst gebeurt, het oude recht van toepassing is. De wetgever heeft de werkgever in dat geval nog een keuze moment gegeven. Twijfelt u of u een werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt geven en wenst u zekerheid in verband met de nieuwe regeling, neem dan vrijblijvend contact met één van onze advocaten op.

Telefoon: 0485 – 58 11 70 of kijk op www.vankempenadvocaten.nl

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door