NEN 1010- clausule

NEN 1010- clausule

Het zal u maar overkomen. Er ontstaat een omvangrijke brand in uw bedrijf door een defect in de elektrische ​installatie. Je denkt, gelukkig ben ik al jaren goed verzekerd en je claimt de schade bij de verzekeraar. Dan is het echter oppassen geblazen. Meteen na de brand wordt er door de verzekeraar een onderzoeksbureau ingeschakeld voor het doen van onderzoek naar de oorzaak van de brand. Bij dit onderzoek wordt standaard meegenomen of de verplichtingen op grond van de garantieclausule “elektrische installatie” zijn nageleefd, ook wel de NEN 1010- clausule genoemd.

De clausule is technisch van aard, zeer abstract en voor meerdere interpretaties vatbaar. Vragen die vaak ter discussie staan zijn welk deel van de elektrische installatie valt onder het bereik van NEN 1010? Welke versie van NEN 1010 wordt bedoeld? Is de elektrische installatie op tijd gecontroleerd door een erkend elektrotechnisch bureau? Zijn daadwerkelijk de eisen van de clausule geschonden? Wat betekent dit voor de dekking en de schade-uitkering?

In de praktijk blijkt regelmatig dat het in opdracht van de verzekeraar verrichte onderzoek niet in orde is. Onlangs werden wij weer geconfronteerd met een brandschade, waarbij ten onrechte werd geconcludeerd dat de NEN 1010- clausule was geschonden. Al snel bleek dat het onderzoek met oogkleppen op was uitgevoerd, uitsluitend gericht op de vooraf gewenste uitkomst, namelijk dat de elektrische installatie niet voldeed aan de NEN 1010. Nadat wij onderzoek door een eigen deskundige hadden laten verrichten en een dagvaarding hadden uitgebracht, kwam de verzekeraar terug op haar dekkingsstandpunt. De volledige schade werd alsnog uitgekeerd inclusief de gemaakte kosten en wettelijke rente.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door