Koopovereenkomst woning rechtsgeldig?

Koopovereenkomst woning rechtsgeldig?

Sinds de invoering van de Wet Koop Onroerende Zaken is een mondeling gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een woning met een particuliere koper niet meer geldig. De wet schrijft voor dat in een dergelijk geval de koop schriftelijk moet worden vastgelegd. Zelfs als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, mag een koper zonder opgaaf van redenen tijdens de wettelijke bedenktijd van drie dagen de koop nog ontbinden. Maar, hoe zit het als koper en verkoper na de bezichtiging van de woning op een kladpapier noteren: “koopprijs € 750.000,– k.k., levering 1 maart 2015” en vervolgens een handtekening op het kladpapier zetten? Is er dan al sprake van een schriftelijke koopovereenkomst? Is de bedenktijd van drie dagen ingegaan na de ondertekening van het kladpapier? Op deze vragen moest jarenlang een procedure worden gevoerd. De rechtbank oordeelde dat aan het schriftelijkheidsvereiste was voldaan en dat de koper gebonden was aan de koopovereenkomst In hoger beroep heeft ons kantoor de koper bijgestaan. Met een beroep op de wetsgeschiedenis hebben wij betoogd dat de wet een duidelijke en volledige koopakte vereist. Het hof volgde ons standpunt en oordeelde dat er in dit geval geen sprake was van een rechtsgeldige koopovereenkomst. De koper was dus ook niet gehouden om de schadeclaim van de verkoper te vergoeden. De verkoper werd op zijn beurt veroordeeld tot betaling van alle proceskosten en overige schade van de koper.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door