Herbouwwaarde

Herbouwwaarde

In mijn vorige blog (link)  heb ik geschreven dat bij een opstalverzekering verschillende grondslagen zijn voor de vaststelling en de uitkering van de schade. Dit zijn herbouwwaarde, verkoopwaarde en sloopwaarde. In deze blog zal ik nader ingaan op de vaststelling en uitkering naar herbouwwaarde.

In veel polissen is vergoeding naar herbouwwaarde uitgesloten op het moment dat de opstal in de verkoop stond of dat er een concreet voornemen tot sloop was. Om in aanmerking te komen voor schade-uitkering naar herbouwwaarde dient aldus geen sprake te zijn van één van de uitzonderingen zoals in de polisvoorwaarden genoemd.

Daarnaast gelden er in veel gevallen aanvullende eisen om in aanmerking te komen voor schade-uitkering naar herbouwwaarde. De eisen zijn meestal dat het voornemen tot herbouw binnen één jaar na de datum van het schadeveroorzakende voorval schriftelijk aan de verzekeraar dient te zijn gemeld en dat de herbouw van de opstal binnen drie jaar na de datum van het schadeveroorzakende voorval is afgerond.

In onze praktijk zien wij regelmatig dat het voornemen tot herbouw niet tijdig wordt gemeld en/of dat de opstal niet binnen drie jaar is herbouwd. Dit heeft mogelijk het verstrekkende gevolg dat u geen recht meer heeft op schade-uitkering naar herbouwwaarde. Slechts als de weigering tot uitkering van de herbouwwaarde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan alsnog aanspraak gemaakt worden op herbouwwaarde. Hiervan is sprake als u ernstig nadeel lijdt ten gevolge van het zonder redelijke grond weigeren van een voorschot door de verzekeraar met als gevolg dat met tijdige herbouw geen aanvang kon worden gemaakt.

Bent u van mening dat uw verzekeraar ten onrechte weigert om uw schade naar herbouwwaarde uit te keren, neem dan contact op met één van onze advocaten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door