Herbouwwaarde, verkoopwaarde, sloopwaarde

Herbouwwaarde, verkoopwaarde, sloopwaarde

In de polisvoorwaarden van een opstalverzekering (woonhuis, bedrijfspand) zijn (veelal) verschillende grondslagen vastgelegd voor het vaststellen en uitkeren van de schade. De uitkering kan gedaan worden op basis van herbouwwaarde, verkoopwaarde of sloopwaarde.
Bij schade-uitkering naar herbouwwaarde wordt u door de verzekeraar (financieel) in de gelegenheid gesteld om de opstal te herstellen dan wel de opstal te herbouwen. Bij schade-uitkering naar verkoopwaarde zal de schade-uitkering worden gebaseerd op de verkoopprijs vóór het verzekerd voorval en de verkoopprijs ná het verzekerd voorval. Bij schade-uitkering naar sloopwaarde zal de schade-uitkering worden gebaseerd op de kosten van het slopen van de opstal.
In de polisvoorwaarden is geregeld op welke wijze de schade-uitkering dient plaats te vinden. Aangezien de hoogte van de schade-uitkering per grondslag enorm kan verschillen, is het van belang om de polisvoorwaarden goed door te nemen. De uitgangspunten zijn dat als u gaat herbouwen of herstellen dat u recht heeft op de herbouwwaarde, dat als de woning te koop stond dan wel verkocht zal worden dat u recht heeft op de verkoopwaarde en dat als de woning gesloopt zou worden dat u recht heeft op sloopwaarde.

In de praktijk zien wij veel discussie over de grondslag van de schade-uitkering. Het komt regelmatig voor dat een verzekeraar zich op het standpunt stelt dat sprake zou zijn van verkoop- of sloopwaarde, terwijl de verzekerde recht heeft op herbouwwaarde.

Heeft u vragen over de herbouwwaarde, verkoopwaarde of sloopwaarde van uw opstal, neem contact met ons op.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door