Golfers opgelet!

Golfers opgelet!

Geldt de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel die bij sport- en spelsituaties wordt gehanteerd ook in de golfsport en zijn de in de golfsport geldende veiligheidsnormen overschreden?

In een zaak voor de rechtbank Amsterdam van 3 oktober 2013 namen enkele tandartsen deel aan een golftoernooi. Zij zijn ingedeeld bij onderscheiden “flights”. Bij de afslagplaats( “tee”) van een onoverzichtelijke “hole” staat vermeld dat pas afgeslagen mag worden nadat de voorgangers de bel driemaal hebben geluid. Een speler wacht niet op de bel. Een door hem vanaf de tee geslagen golfbal raakt daardoor een andere speler die oogletsel oploopt. Allereerst ligt de hiervoor geformuleerde vraag ter beantwoording voor.

De rechtbank beantwoordt het eerste deel over de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel positief. De snelheid van de bal en de kans op misslagen brengt ook mee dat aan golfsport risico’s zijn verbonden. Ook is de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel overschreden. Er is dus onrechtmatig gehandeld. Daarvoor is vereist dat het gaat om een gedraging die buiten de regels van het spel (hoewel overtreden van spelregels niet noodzakelijk onrechtmatig is), althans buiten de normaal aanvaardbare risico’s van het spel valt en dusdanig gevaarlijk is dat de gedraging door de andere deelnemers niet verwacht behoeft te worden. Bij de beoordeling telt vooral mee dat een specifiek voor de onoverzichtelijke “hole” geldende regel is overtreden en dat de betreffende deelnemer bekend was met die gebruikelijke (maat)regel. Bovendien is het in de golfsport, anders dan bijvoorbeeld bij de voetbalsport, niet impliciet door de deelnemers geaccepteerd dat veiligheidsregels overtreden zullen worden.

Voor vragen over aansprakelijkheid- en verzekeringskwesties in de breedste zin van het woord bent u bij de advocaten van Van Kempen advocaten aan het goede adres.

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl