Goed nieuws voor alle verzekerden

Goed nieuws voor alle verzekerden

 

Het lijkt er op dat er in het verzekeringsrecht meer ruimte komt voor tussenoplossingen in de vorm van gedeeltelijke schade-uitkeringen.Tot zo’n tussenoplossing kwam het in de zaak Bosporus/ASR, waarover de Hoge Raad vorig jaar oordeelde.

 

Het ging hier om een auto van Bosporus die in Parijs werd gestolen. Bosporus had de auto casco verzekerd bij ASR. Volgens onderzoek van ASR was de auto niet voorzien van een gecertificeerd klasse 3 alarmsysteem, terwijl dit volgens de polisvoorwaarden wel vereist was. ASR weigerde dekking te verlenen voor de diefstalschade. Een half jaar later werd de auto geheel uitgebrand in België aangetroffen. Bosporus beriep zich op de dekking voor schade door brand. ASR bleef echter bij haar standpunt, omdat de diefstal “de dominante oorzaak” van de schade zou zijn geweest.

 

Het hof oordeelde dat de schade aan de auto een gevolg was van zowel het gedekte evenement brand als het ongedekte evenement diefstal. Volgens het hof had de diefstal voor 70% bijgedragen aan de schade. ASR moest 30% van de schade vergoeden op grond van de brandschade dekking. De Hoge Raad liet dit oordeel in stand. Voor verzekerden is het arrest van de Hoge Raad interessant, omdat het laat zien dat er in dit soort gevallen ruimte is voor maatwerk. Wees dus kritisch indien een verzekeraar uw schadeclaim volledig afwijst.

 

Heeft u vragen over verzekeringen neem dan contact met ons op.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl