Foutje? Bedankt!

Foutje? Bedankt!

Wie een schadeclaim indient bij zijn verzekeraar, is verplicht de voor de beoordeling van de claim relevante informatie te verstrekken. Het kan gebeuren dat daarbij een foutje wordt gemaakt. Een kopie van het verkeerde bonnetje wordt overgelegd, een onjuist tijdstip wordt genoemd, de auto blijkt toch een schadeverleden te hebben waarvan de verzekerde niets wist.

Soms nemen verzekeraars het standpunt in dat zij door het verstrekken van onjuiste informatie in een redelijk belang zijn geschaad en dat daarom de dekking is vervallen. Niet altijd is dat juist. In de eerste plaats kan de dekking alleen vervallen als dit in de polisvoorwaarden is opgenomen, hetgeen niet altijd het geval is. In de tweede plaats geldt dat als de juiste gegevens alsnog komen vast te staan, de verzekeraar door het verstrekken van onjuiste informatie niet is benadeeld. Wel mag hij de schade die hij door de verstrekking van onjuiste informatie lijdt in mindering brengen op de verzekeringsuitkering, maar die schade is voor verzekeraars vaak lastig aan te tonen. Een ‘foutje’ met opzet om de verzekeraar te misleiden en op die manier een hogere uitkering te krijgen, of een uitkering waarop helemaal geen recht bestaat, oftewel: fraude, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.

Dat een verzekeraar bij een vergissing van een verzekerde de claim afwijst is dus lang niet altijd terecht. Wees kritisch en laat in een voorkomend geval een specialist beoordelen of de verzekeraar een claim wel kan afwijzen met ‘Foutje? Bedankt!’

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl