Dubbelzuur!

Dubbelzuur!

Het zal je maar overkomen. Je staat ’s morgens op en ontdekt dat er niet alleen in jouw woning is ingebroken, maar dat bovendien jouw auto is gestolen. Het blijkt dat de inbrekers de autosleutels hebben meegenomen, waardoor de voor de woning geparkeerde auto voor deze brutale inbrekers een makkelijke buit was. Niet te lang getreurd, denk je dan, en vervolgens de aanzienlijke waarde van de auto maar geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. Dan is het echter oppassen geblazen, want het is blijkens de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 12 juni 2013 (RBDHA:2013:CA3214) geen zekerheid dat verzekeraar tot vergoeding van de schade verplicht is.

Wat was in die casus namelijk aan de orde? De dieven hadden zich toegang verschaft tot de woning door het openen van een defecte pui. Het hout van deze pui bleek verrot, waardoor deze was verzakt en slechts met moeite was af te sluiten. De pui was dus op de bewuste avond van de inbraak niet afgesloten, maar slechts dichtgeschoven.

“Naar het oordeel van de rechtbank heeft verzekerde in dat geval op zijn minst onbewust roekeloos gehandeld als bedoeld in artikel 7:952 BW door de schuifpui van zijn woning niet op slot te doen en enkel dicht te schuiven. Verzekerde had zich er van bewust behoren te zijn dat door het niet op slot doen van de schuifpui, er een aanmerkelijke kans was dat dieven eenvoudig de woning konden betreden en de autosleutels, die zichtbaar op de bar van de keuken van de woning lagen, konden meenemen.”

Heeft u een geschil met uw verzekeraar of vragen over uw verzekeringsovereenkomst, dan weet u ons te vinden.

mr. E.C.M.J. (Eugène) van Kempen

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl