Concurrentiebeding

Concurrentiebeding

In mijn vorige blogs heb ik geschreven over het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid. Inmiddels heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het Wetsvoorstel aangenomen, zodat u in de toekomst met de wijzigingen van het arbeidsrecht rekening zult moeten houden. De Eerste Kamer heeft echter wel besloten om het eerste gedeelte van de wet pas op 1 januari 2015 in werking te laten treden. U heeft daardoor meer tijd om uw bedrijfsvoering op de wet aan te passen.

Naast de aanpassingen op het gebied van de ketenregeling, de aanzegplicht en het proeftijdbeding, waarvoor ik u graag naar mijn voorgaande blogs verwijs, worden ook de regels over het concurrentiebeding aangepast. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. In het geval van zwaarwegende belangen moet dit schriftelijk gemotiveerd worden. Dit houdt in dat de belangen benoemd moeten worden en er moet uitgelegd worden waarom het beding noodzakelijk is. De toelichting op de wet geeft aan dat het moet gaan om tijdelijke specifieke werkzaamheden of functies die maken dat het concurrentiebeding opweegt tegen het nadeel voor de werknemer.

De wetgever heeft het niet motiveren van een concurrentiebeding gesanctioneerd met nietigheid. Dat wil zeggen dat het concurrentiebeding in het geheel geen werking heeft. Daarnaast kan de rechter een concurrentiebeding vernietigen in het geval dat hij het beding niet noodzakelijk acht of na een belangenafweging, waarbij de belangen van de werknemer prevaleren boven de belangen van de werkgever.

De rechter ziet een relatiebeding als een vorm van een concurrentiebeding, zodat ook het opnemen van een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst schriftelijk, gemotiveerd en noodzakelijk zal moeten zijn.
Voor vragen over het concurrentie- en/of relatiebeding of andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u vrijblijvend contact opnemen met de advocaten van Van Kempen advocaten.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl