Clausules III

Clausules III

In mijn vorige blogs (http://vankempenadvocaten.nl/kenniscentrum/Garantieclausules en http://vankempenadvocaten.nl/kenniscentrum/Garantieclausules-deel-II) heb ik geschreven over (garantie)clausules bij een verzekeringsovereenkomst. Verzekeraars leggen door middel van garantieclausules aanvullende verplichtingen aan de verzekerde op. De sanctie op het niet voldoen aan de clausules is doorgaans dat de verzekeraars bij schade niet gehouden zijn uit te keren, tenzij het causaal verband ontbreekt met het ontstaan van de schade of het vergroten van de schade.

In dat geval dient de verzekerde te bewijzen dat de schade ook zou zijn ontstaan en dezelfde omvang zou hebben als op het moment dat wél aan de clausule zou zijn voldaan. Om dit bewijs te kunnen leveren, zal er onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaak en toedracht van het schade veroorzakende voorval. Het is noodzakelijk om dit onderzoek in een zo vroeg mogelijk stadium te laten verrichten door daartoe gespecialiseerde onderzoekers. Na het onderzoek leggen de onderzoekers de bevindingen vast in een onderzoeksrapport. Dit onderzoeksrapport kan als bewijs in een procedure gebruikt worden.

Van Kempen advocaten beschikt over een netwerk van onderzoekers en experts. Hierdoor kunnen wij er voor zorgen dat op korte termijn het nodige onderzoek wordt verricht en vastgelegd, zodat in een procedure het bewijs geleverd kan worden.

Heeft u een schade en voldoet u niet aan een clausule, neem dan contact op met de advocaten van Van Kempen advocaten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling | Door: Vizien.nl