Brandpunten

Brandpunten

  1. Aanvraagformulier
  2. Verzekerde partij
  3. Hoogte verzekerde som
  4. Bestemming
  5. Garantieclausules

 

1. Aanvraagformulier

Let op dat bij het invullen van een aanvraagformulier de eindvragen over schade – en strafverleden correct worden ingevuld. Bij een schadevoorval wordt vaak achteraf een onderzoek door verzekeraar gedaan naar het waarheidsgehalte van de antwoorden op het schadeformulier. Is er sprake van een onjuiste beantwoording van het schade – of strafverleden dan kan dat achteraf tot verval van verzekeringsdekking leiden. Er wordt dan geen schade vergoed!

2. Verzekerde partij

Controleer of de juiste partij en risico-omschrijving in de polis staat vermeld. Vaak gebeurt het dat de verzekerde partij niet correct is omschreven of dat het risicoadres met de bestemming niet juist is. Bij bedrijven die tussentijds hun concernstructuur veranderen komt het vaak voor dat de verkeerde entiteit als verzekerde wordt genoemd terwijl een andere entiteit eigenaar is en dus het verzekerbaar belang heeft.

Wilt u overige tip ontvangen voor het controleren van uw polisvoorwaarde door de experts van Van Kempen advocaten?

MELD U DAN NU AAN VOOR DE WHITEPAPER.

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door