Bestemmingswijziging

Bestemmingswijziging

In een recent arrest van Hof ’s-Hertogenbosch (ECLI:GHSHE:2019:3592) ging het om een zaak, waarbij door de politie op enig moment in een bedrijfspand een hennep-kwekerij wordt ontmanteld. De hennep-kwekerij wordt verwijderd en de illegale afname van elektriciteit wordt ongedaan gemaakt. Een ruime periode later ontstaat er door brand aanzienlijke schade aan het gebouw. De verzekeraar weigert de schade uit te keren, omdat de verzekerde destijds niet heeft gemeld dat er een hennepkwekerij in het gebouw was gevestigd. Indien de verzekerde dit wel had gemeld -aldus de verzekeraar-, dan zou de verzekeringsovereenkomst destijds zijn beëindigd en zou er geen dekking zijn geweest voor de brandschade.

Hoe sterk staat de verzekerde in deze situatie tegenover de verzekeraar? Is de weigering van de verzekeraar om de schade uit te keren terecht?

Naar het oordeel van het hof kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, die tot gevolg hebben dat de verzekeraar geen beroep kan doen op “bestemmingswijziging”. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de wijziging ongedaan is gemaakt of wanneer onvoldoende verband bestaat tussen de bestemmingswijziging en de brand. In dit specifieke geval kon dit de verzekerde echter niet baten. De brand was weliswaar niet veroorzaakt door de hennepkwekerij, maar het is volgens het hof een feit van algemene bekendheid dat het houden van een illegale hennepkwekerij gepaard kan gaan met andere vormen van criminaliteit, zoals ernstig geweld of zelfs liquidaties. De oorzaak van de brand was in dit geval brandstichting, zodat het -aldus het hof- niet ondenkbeeldig is dat de brand-stichting heeft plaatsgevonden bijv. om sporen uit te wissen. Hoewel er op het moment van de brand geen hennepkwekerij meer in het gebouw aanwezig was, was de verzekeraar derhalve niet gehouden de brandschade te vergoeden. Of het hof ook tot deze uitkomst was gekomen, indien de brand niet was veroorzaakt door brandstichting, valt te betwijfelen.

De verzekeringsadvocaten van Van Kempen behandelen veelvuldig zaken op het gebied van brandschade. Een advocaat verzekeringsrecht is gespecialiseerd in zaken omtrent bestemmingswijziging en andere dekkingsgeschillen met verzekeraars.

mr. G.E. (Ernst) Hattink

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door