Beroepsfout assurantietussenpersoon

Beroepsfout assurantietussenpersoon

Het is algemeen bekend dat de assurantietussenpersoon een zorgplicht heeft bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hierbij is het uitgangspunt dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht.

Op 18 juni 2012 heeft de rechtbank Arnhem, LJN: BX4417, een uitspraak gedaan over de zorgplicht van een assurantietussenpersoon. Aan de orde was de vraag of een assurantietussenpersoon aansprakelijk kan zijn wegens ontoereikende dekking onder een verzekeringsovereenkomst die voorafgaand aan zijn bemoeienis is gesloten?

De rechtbank overwoog dat het tot de taak van de assurantietussenpersoon behoort dat de tussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Dit voor zover de feiten en omstandigheden de tussenpersoon redelijkerwijs bekend behoren te zijn. De tussenpersoon had de verzekeringnemer moeten adviseren om een beroepsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten. Omdat de tussenpersoon dit had nagelaten werd de tussenpersoon aansprakelijk gehouden voor de schade.

Het feit dat de tussenpersoon de portefeuille had overgenomen en de verzekering al enkele jaren daarvoor was afgesloten doet daar niet aan af. Op het moment dat de portefeuille werd overgenomen had de tussenpersoon moeten controleren of het noodzakelijk was om een beroepsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten en had zij de verzekeringnemer hierover moeten adviseren.

Als u een geschil met uw tussenpersoon heeft, laat u dan niet afschepen met de opmerking dat hij geen bemoeienissen heeft gehad bij het tot stand komen van de betreffende verzekering. Onder omstandigheden is uw huidige tussen-persoon aansprakelijk voor de door u geleden schade.

Heeft u vragen over de zorgplicht van uw tussenpersoon of dreigt een geschil. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door