Beperking aansprakelijkheid

Beperking aansprakelijkheid

Als u zaken doet is er altijd een kans dat er iets mis gaat en dat u voor de schade aansprakelijk wordt gesteld of juist dat u de andere partij aansprakelijk stelt voor uw schade. Veel ondernemers proberen hun aansprakelijkheid  te beperken of zelfs volledig uit te sluiten
in hun algemene voorwaarden. Toch kan een ondernemer daarop niet altijd een beroep doen.

Een algemene voorwaarde die aansprakelijkheid tegenover een consument beperkt of uitsluit wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Degene die zich op het beding beroept zal dus moeten aantonen dat beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in dit specifieke geval niet onredelijk bezwarend is. Lukt dat niet, dan kan de consument een beroep doen op vernietiging van de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, zodat de ondernemer volledig aansprakelijk kan worden gehouden.

Ook bij overeenkomsten tussen ondernemers onderling kan niet altijd een beroep worden gedaan op beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid.  Of op een beperking van aansprakelijkheid een beroep kan worden gedaan is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Onder
meer kan van belang zijn hoe de verhouding tussen de partijen is, hoe ernstig het verzuim is waardoor de schade is ontstaan en de gevolgen daarvan, maar ook de verhouding tussen de omvang van de schade en de beperking van de aansprakelijkheid. Ook de (on)mogelijkheid dat de aansprakelijke partij zich tegen aansprakelijkheid voor schade had kunnen verzekeren is van belang bij de vraag of op de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid een beroep kan worden gedaan.

Wordt u geconfronteerd met een wederpartij die zich beroept op beperking van haar aansprakelijkheid of wordt u zelf aansprakelijk gesteld voor een hoger bedrag dan de hoogte waartoe u uw aansprakelijkheid heeft beperkt, neemt u dan contact op met Van Kempen advocaten.

 

© 2024 Van Kempen Advocaten | Algemene Voorwaarden | Privacy policy | Cookie beleid | Klachtenregeling

Website door